(පිට)කොටුව

සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ කියවන්නන් වෙනුවෙන් ඉඩකඩක් විවර කර දීම (පිට)කොටුව ගේ අරමුණයි.  අළුත්ම දේවල් සඳහා අප සමඟ රැඳී සිටින්න. ඔබේ අදහසට ඉඩක් දෙන්නත් අපි සූදානම්.

malith.lankageඇට්gmailඩොට්com

9 Responses to (පිට)කොටුව

  1. ලකෂ්මන් පවසයි:

    මට ලස්සන පිරිසිදු 22 පහල කෙල්ලන්ගෙ සෙක්ෂ් විඩිය‍ෝ දර්ශන ලබා දෙන්න

  2. ලකෂ්මන් පවසයි:

    මට ඔන සිංහල සෙක්ෂ් විඩියෝ මට ඵය ලබා දෙන්න.

  3. luxman පවසයි:

    සිංහල සෙක්ෂ් වීඩියො ලබා දෙන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )